ДОВІДКА

про роботу комунальної 5-тої міської клінічної поліклініки м.Львова

за 2016 рік

 

Наявність Статуту (яким органом влади затверджений, дата), Положення про ЗОЗ в цілому та їхніх структурних підрозділів: Статутом К 5-тої МКП затверджено 06.05.2005р. начальником УОЗ ЛМР та зареєстровано державним реєстратором виконавчого комітету ЛМР Львівської області; відділення поліклініки працюють відповідно до затверджених положень.

Наявність ліцензії на право здійснення медичної практики: Ліцензія МОЗ України на право здійснення медичної практики №598285 Серія АГ, строк дії з 05.04.2012р.

Наявність ліцензії на придбання, використання та знищення наркотичних середників, прекурсорів та психотропних препаратів: Ліцензія державної служби України  з контролю  за наркотиками (придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку  1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних   засобів,  психотропних  речовин і прекурсорів» Серія АЕ №637920  строк дії з 14.05.2015р. по 14.05.2020р.

Акредитаційна категорія: Акредитаційний сертифікат про присвоєння першої категорії терміном на три роки.

Дата акредитації  25.02.2015р.

 

1. НАСЕЛЕННЯ станом на 01.01.2016р. (тис. осіб):

Всього

діти

0-14 р. включно

діти підл. віку

15-17 р. вкл.

Дорослі

Осіб працездатного віку

Осіб пенсійного віку

чоловіки

жінки

16-59 рр. (ч)

16-54 рр. (ж)

> 60 р. (ч)

> 55 р.

(ж)

85306

10135

4350

35036

35785

25987

26023

9013

9798

 

2. ДЕМОГРАФIЧНI  ПОКАЗНИКИ

 

Абсол. число

Показник на 1000 нас.

2015

2016

2015

2016

Народилося

897

854

10,51

10,01

Померло

832

819

9,75

9,60

Природній приріст

65

35

+0,76

+0,41

 

3. ПОКАЗНИКИ СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Показник

2015

2016

1

Загальна смертність (на 1000 нас.)

9,75

9,60

2

Малюкова смертність (на 1000 народж. живими)

6-6,69

6-7,03

3

Неонатальна смертність (у віці 0-27 діб)

6-6,69

4-4,68

4

Перинатальна смертність (на 1000 нар. жив. і мертв.)

6-6,67

5-5,84

5

Материнська смертність (на 100 тис. народж.живими)

0

0

6

Смертність населення у працездатному вiцi (всього):

114-2,19

97-1,87

 

жінки (16-54 років)

30-0,58

27-0,52

чоловіки (16-59 років)

84-1,61

70-1,35

 

4. МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНА БАЗА

4.1. Стан будівель:

Тип закладу

к-ть будівель на балансі ЗОЗ

З них:

буду-

ються

У  2016

в аварійному стані

потребують

капітального ремонту

побудо-

вано

рекон-

струйо-

вано

МЛ

 

 

 

 

 

 

Самост. МП

21

2

0

1

0

0

Стомат. п-ки

 

 

 

 

 

 

Інші медзаклади

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Коротка характеристика та вартісна оцінка основних робіт, проведених впродовж звітного періоду для покращення стану будівель, їх опалення, водопостачання і т.п.:

№ п/п

Назва робіт

к-сть 

(м, кв. м, шт.)

вартість

джерело фінансування

1.

Поточний ремонт електрощитової.

-

25,0 тис.

Міський бюджет

2.

Монтаж відеоспостереження.

-

84,7 тис.

Міський бюджет

 3.

Поточний ремонт флюорографічного кабінету.

52,0 м2

50,0 тис.

Міський бюджет

4.

Поточний ремонт кабінету фізичної реабілітації.

33,1 м2

47,7 тис.

Міський бюджет

5.

Поточний ремонт  2 санвузлів.

11,8 м2

47, 7 тис.

Міський бюджет

6.

Поточний ремонт приміщень цитологічних досліджень.

54,1 м2

48,0 тис.

Міський бюджет

7.

Поточний ремонт рентгенкабінету (мамограф).

52,8 м2

50,0 тис.

Міський бюджет

8.

Поточний ремонт флюорографічного кабінету.

52,0 м2

26,8 тис.

За залучені кошти

9.

Оновлення автостоянки для інвалідів із заміною  твердого покриття.

42,5 м2

8,7 тис.

Благодійна допомога

10.

Встановлення енергозберігаючих 18 вікон і 4 дверей.

-

94,0 тис.

За залучені кошти

11.

Поточний ремонт приміщень ПМСД.

288 м2

24,6 тис.

Власними силами

12.

Поточний ремонт основного входу в поліклініку.

13 м2

0,6 тис.

Власними силами

13.

Поточний ремонт лабораторії .

57,5 м2

7,5 тис.

Власними силами

14.

Поточний ремонт палат денного стаціонару.

67,6 м2

19,1 тис

Власними силами

15.

Поточний ремонт кабінету фізичної реабілітації.

50,4 м2

28,3 тис.

За залучені кошти

16.

Поточний ремонт 2 санвузлів  блоку А.

11,8 м2

22,6 тис.

За залучені кошти

17.

Поточний ремонт  санвузлів 2 поверху блоку В  із встановленням пристосувань для неповносправних.

12,2м2

24,5 тис.

 За залучені кошти, власними силами

18.

Поточний ремонт холу та коридору  2 поверху блоків Б і В.

82,5 м2

28,4 тис.

Власними силами

  

4.3. Санітарний транспорт:

Тип закладу

Всього в наявності на 01.01.2017

у тому числі:

Потреба

експлуатується

підлягає ремонту

підлягає списанню

МЛ

 

 

 

 

 

Самост. МП

4

3

0

1

2

Стомат. п-ки

 

 

 

 

 

Інші медзаклади

 

 

 

 

 

Всього

4

3

0

1

2

 

4.4. Придбання впродовж звітного періоду дороговартісного медичного обладнання, оргтехніки та іншої техніки (перелік та вартість кожної одиниці):

п/п

Назва обладнання

к-сть

вартість кожної одиниці

джерело фінансування

1

Рециркулятор ультрафіолетовий бактерицидний РБУ-2х15П "ОБЕРІГ"

3

2900,00

За позабюджетні кошти

2

Комплект обладнання для системи відеоспостереження з програмним забезпеченням

1

73 909,00

3

Тренажер універсальний (стіл реабілітаційний) СР-1

1

7 200,00

4

Стабілізатор СНОПТ-13,8 кВт

1

17 250,00

5

Стерилізатор ГП-80

1

13 000,00

6

Комплекс рентгенівський діагностичний КРД 50 "INDlascan"

1

970490,00

Централізоване постачання з УОЗ ЛМР місцевий бюджет

 

7

Пристрій для реабілітації МОТОmed viva 2 для ніг та рук

1

209312,50

8

Сходи з похилою площиною для дорослих СХП-1

1

11600,40

9

Клітка реабілітаційна Ugul -з стандартним обладнанням

1

69600,00

10

Ротор для вправ гомілково-ступеневого суглобу РS-К

1

18000,00

11

Стіл реабілітаційний РRО 2

1

63600,00

12

Реабілітаційний стіл для роботи з дітьми (Бобота) -SR-RВ

1

62040,00

13

Мікроскоп цифровий бінокулярний. Тип1 (мікроскоп для лабораторних досліджень) (AxioLab.А1)

3

159974,56

Централізоване постачання з ДОЗ ЛОДА державний бюджет

 

4.5. Фінансування розвитку матеріально-технічної бази:

Тип

установи

Будівництво, капітальний та поточний ремонт будівель, теплотрас і т.п.

Придбання медичного обладнання, оргтехніки та іншої техніки

Всьоо освоєно коштів

В т.ч. кошти бюджету

Поза-бюд-

жетні

кошти

Всьоо освоєно коштів

В т.ч. кошти бюджету

Поза-бюд-

жетні

кошти

місце-

вого

облас-

ного

держав-

ного

місце-

вого

облас-

ного

держав-

ного

МЛ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Самост. МП

566,9

377,1

-

-

189,8

2100,1

1447,4

25,2

480,0

147,5

Стомат.

п-ки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші мед-заклади

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всього

566,9

377,1

-

-

189,8

2100,1

1447,4

25,2

480,0

147,5

 

5. ВИКОНАННЯ РІЧНОГО БЮДЖЕТУ (у 2016)

Затверджено бюджетом 32371,5 тис.грн., виконано 32371,5 тис.грн., що становить 100% від затвердженого бюджету;

 • профінансовано  32 371,5 тис. грн., 100 % до затвердженого бюджету; 
 • профінансовано до мінімальної розрахункової потреби - 100 % ;
 • заборгованiсть по заробiтнiй платi    -   немає;
 • заборгованість по індексації   - немає;
 • отримано позабюджетних коштів   451,8   тис.грн.,   5,30  грн. на 1 мешканця;
 • середня вартість 1 л/дня по медикаментах      -    грн.
 • якi заходи вжито з економiї бюджетних коштів і як використанозекономлені кошти. Раціональне використання бюджетних коштів за цільовим призначенням, постійний контроль за використанням енергоресурсів.

 

6. МЕРЕЖА ЛIКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ

Тип закладу

Кількість закладів

Потужність

Реорганізовано

в 2016 (+/–)

Кількість ліжок (денний стаціонар)

Кількість відвід. в зміну

Кількість ліжок

Кількість відвід. в зміну

2015

2016

2015

2016

МЛ

 

 

 

 

 

 

 

Самост. МП

К 5-та МКП

85

85

1000

1000

-

-

Стомат. п-ки

 

 

 

 

 

 

 

Реорганізацію мережі проведено у таких закладах:                -              

Назва підрозділу

К-сть ліжок

скорочення медперсоналу

Отриманий економічний ефект

 

-

-

-

Отримано економічний ефект при проведенні реструктуризації:                -               

 

Плани з реструктуризацiї мережi на 2017р.:

Назва підрозділу

Запланована оптимізація

Очікуване скорочення медперсоналу

Очікуваний економічний ефект

-

-

-

-

Очікувані ризики при проведенні реструктуризації:                -              

 

7. РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ (ЗПСМ)

7.1. Кількість закладів сімейної медицини (станом на 31.12.2016 року)  - 1 (5 ВСМ + 3 АСМ)

з них відкрито впродовж 2016 року     –  0 ,

у т.ч.: у новозбудованих приміщеннях   –  0 .

7.2. Із загальної кількості закладів ЗПСМ (з рядка 7.1.):

 • поліклінік з дільницями ЗПСМ – 0
 • поліклінік з відділеннями ЗПСМ – 5 ВСМ
 • амбулаторій ЗПСМ на території обслуговування поліклініки –  3 АСМ
 • відокремлених амбулаторій ЗПСМ –  0 

7.3. Кількість дільниць ЗПСМ  – 59 .

7.4. Чисельність населення, яке обслуговується лікарями ЗПСМ:

всього    85 306    осіб, % до всього населення міста __-__ ,

у т.ч.: дорослі  - 70 821  осіб,

діти до 17 років включно  -   14485   осіб.

Середнє навантаження на 1 лікаря ЗПСМ  –    1 456. 

7.5. Кількість штатних посад: лікарів ЗПСМ  –  70,75,

середнього медичного персоналу   –   98,5.

Кількість посад лікарів-консультантів: педіатрів  –  2,7,   терапевтів   –   3,0.

7.6. Кількість фізичних осіб: лікарів ЗПСМ    –   74  (69+ 5 декр.),

середнього медичного персоналу  –  109 (99+ 10 декр.)

7.7.   Кількість лікарів, які закінчили перепідготовку на курсах спеціалізації із ЗПСМ у 2016 році  –   0.

7.8. Кількість лікарів, які станом на 31.12.2016 року продовжують проходити курси спеціалізації із ЗПСМ –  0.

7.9.   Кількість лікарів, запланованих на перепідготовку із ЗПСМ на 2017 рік –  1.

7.10. Кількість закладів ЗПСМ, які заплановано відкрити у 2017 році (вказати які) –  0.

Назва закладу ЗПСМ запланованого до відкриття

Дата відкриття

На базі якого закладу відкривається

 

-

-

-

7.11. Основні проблеми розвитку ЗПСМ та Ваші пропозиції щодо шляхів їх вирішення:

Проблеми:

 1. Недостатнє ресурсне забезпечення центру ПМСД.
 2. Велика кількість звітної документації центру ПМСД.
 3. Відсутність автоматизованих робочих місць сімейних лікарів та програмного забезпечення.
 4. Відсутній механізм реалізації п. 14 постанови КМУ  від 17 вересня 1996р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» щодо  надання медичної допомоги хворим удома (проведення обстеження, процедур, маніпуляцій, консультування).
 5. Не вирішено питання вільного вибору сімейного лікаря, відсутній договір (текст, механізм укладання) між сімейним лікарем та пацієнтом.

Заходи:

 1. Продовжувати забезпечувати керованість, профілактичну спрямованість, стандартизацію з боку сімейних лікарів шляхом упровадження локальних протоколів медичної допомоги в центрі ПМСД, локальних формулярів лікарських засобів; постійно здійснювати моніторинг та аналіз індикаторів якості надання медичної допомоги.
 2. Уніфікувати звітну документацію центру ПМСД через автоматизовану систему фахівців і звітності.
 3. Створення реєстру пацієнтів з метою визначення осіб, які планують укласти з поліклінікою договір  про надання медичних послуг.

 

8. КАДРИ

8.1. Лікарі

 

у т.ч. за типами закладів

 

МЛ

Самост.

МП

Стомат.

п-ки

Інші

ВСЬОГО посад

193,5

 

 

 

 

Вакант. посад

-

 

 

 

 

К-сть посад, зайнятих зовн. сумісник.

2,25

 

 

 

 

Укомпл., %

100

 

 

 

 

К-сть фіз. осіб

196

 

 

 

 

з них: пенс.віку

70

 

 

 

 

лікарів-інтернів

0

 

 

 

 

 

8.2. Лікарі, кваліфікація

 

 

Всього

            у т.ч. за типами закладів

МЛ

Сам.

МП

Стом.

п-ки

Інші

абс.ч.

%

абс.ч.

абс.ч.

абс.ч.

абс.ч.

Всього атестовано

196

100

 

 

 

 

з них    

мають:

 

вищу кат.

110

56,12

 

 

 

 

I кат.

35

17,86

 

 

 

 

II кат.

14

7,14

 

 

 

 

Мають сертифікат

37

18,88

 

 

 

 

у т.ч. молоді спеціалісти

7

3,57

 

 

 

 

 Не підвищували кваліфік.рівня > 5 р.

-

-

 

 

 

 

з них не підвищували

квал.рівень > 6 р.

-

-

 

 

 

 

 

8.3. Середнiй медперсонал:

 

 

Всього

у т.ч. за типами закладів

МЛ

Сам.

МП

Стом.

п-ки

Інші

Всього посад

309,0

 

 

 

 

Вакантних посад

-

 

 

 

 

К-сть посад, зайнятих зовн. сумісник.

0,5

 

 

 

 

Укомпл., %

100

 

 

 

 

К-сть фіз.осіб

343

 

 

 

 

з них пенс.віку

72

 

 

 

 

 

8.4. Середнiй медперсонал, кваліфікація:

 

 

           Всього

                  у т.ч. за типами закладів

МЛ

Сам.

МП

Стом.

п-ки

Інші

абс.ч.

%

абс.ч.

абс.ч.

абс.ч.

абс.ч.

Атестовано, всього

273

100

 

 

 

 

з них

вища категор.

219

80,22

 

 

 

 

I категорія

33

12,09

 

 

 

 

II категорія

21

7,69

 

 

 

 

Не атестовано

-

-

 

 

 

 

у т.ч. молоді спеціалісти

18

6,59

 

 

 

 

 

8.5. Скорочено штатних посад за звітний період:

 

 

Всього

у т.ч. за типами закладів

МЛ

Сам.

МП

Стом.

п-ки

Інші

Лiкарiв

0

 

 

 

 

Середній медперсонал

1,0

 

 

 

 

Молодший медперсонал

1,5

 

 

 

 

Інший персонал

0

 

 

 

 

Всього

2,5

 

 

 

 

 

9. МЕДИЧНА МЕРЕЖА

9.1. Амбулаторно-полiклiнiчна допомога:

12,21  вiдвідувань на 1 мешканця в рiк (2016)

12,61  вiдвідувань на 1 мешканця в рiк (2015)

 

Всього

у т.ч. за типами закладів

МЛ

Сам.

МП

Стом.

п-ки

Інші

Планова потужнiсть в зміну

1000

-

1000

-

-

К-сть відвідувань у поліклініці та вдома (тис.)

1046084

-

1046084

-

-

К-сть відвід. до сер.м/персоналу (тис.)

387704

-

387704

-

-

 

9.2. Дiльнична служба:

всього лiкарських дiльниць   -  59 ,

в т.ч.: терапевтичні - 0, педіатричні - 0, сімейного лікаря - 59 .

 

9.4. Охорона здоров’я в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ)

1) Кількість ОТГ   - 0

2) Перелік ОТГ (повна назва):

1.                                                      -                                                

3) Кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) у складі ОТГ:  - 0

4) Повна назва ЦПМСД у складі ОТГ:

1.                                                      -                                                

5) Мережа закладів, які входять до складу ОТГ

№ з/п

Повна назва ОТГ

К-сть прикрі-плених населе-них пунктів

Кількість закладів охорони здоров'я, які входять до складу ОТГ

Всього

у тому числі

ЦПМСД

РЛ

само-стійні МЛА

само-стійні СЛА

ФАП

інші

 

-

-

 -

6) Структура населення ОТГ

№ з/п

Повна назва ОТГ

Чисельність прикріпленого населення

Всього

у тому числі

дорослі

діти

0-17

особи працездатного віку

 

 -

7) Кадрове забезпечення охорони здоров’я ОТГ

Увесь персонал

з/п

Повна назва ОТГ

Всього штатних посад

з них: зайнятих посад

Всього праців-ників, фіз.осіб

 

-

-

-

-

Лікарі

з/п

Повна назва ОТГ

Штат.

посад лікарів, всього

з них: зайнятих посад

Фіз. осіб лікарів

 

-

-

-

-

Середній медичний персонал (СМП)

з/п

Повна назва ОТГ

Штат.

посад СМП, всього

з них: зайнятих посад

Фіз. осіб СМП

 

-

-

-

-

 

9.5. Центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)

1) Кількість ЦПМСД  - 1(у структурі К 5-тої МКП)

2) Кількість ЦПМСД, які заплановано створити у 2017 році   - 0

3) Повна назва ЦПМСД, які заплановано створити у 2017 році - 0

4) Структурні підрозділи ЦПМСД

№ з/п

Назва ЦПМСД

Кількість прикріплених населених пунктів

Структурні підрозділи, які входять до складу ЦПМСД

Всього

у тому числі

МЛА

СЛА

ФАП

МПТБ

інші

1

 ЦПМСД у структурі К 5-тої МКП

 Залізничного та Франківського району

 0

 

 

 5 ВСМ,

3 АСМ

5) Структура населення, яке обслуговується ЦПМСД

№ з/п

Назва ЦПМСД

Чисельність прикріпленого населення

Всього

у тому числі

 

дорослі

діти

0-17

особи працездатного віку

1

ЦПМСД у структурі К 5-тої МКП 

85306 

70821 

14485 

52010 

6) Кадрове забезпечення ЦПМСД

Увесь персонал

№ з/п

Назва ЦПМСД

Всього штатних посад

з них: зайнятих посад

Всього праців-ників, фіз.осіб

1

ЦПМСД у структурі  К 5-тої МКП 

309,25

309,25

335

Лікарі

№ з/п

Назва ЦПМСД

Штат.

посад лікарів, всього

з них: зайнятих посад

Фіз. осіб лікарів

 1

ЦПМСД у структурі  К 5-тої МКП 

89,25

89,25

93

Середній медичний персонал (СМП)

№ з/п

Назва ЦПМСД

Штат.

посад СМП, всього

з них: зайнятих посад

Фіз. осіб СМП

 1

 ЦПМСД у структурі  К 5-тої МКП 

137,5

137,5

150

 

10. ПОШИРЕНIСТЬ I ЗАХВОРЮВАНIСТЬ НАСЕЛЕННЯ

10.1. Поширенiсть захворювань

 

2015

2016

абс.чис.

на 1000 нас.

абс.чис.

на 1000 нас.

Всього

134 253

1 573,78

139121

1630,85

з них

дiти до 14 р. вкл.

16 286

1 606,91

17378

1714,65

діти-пiдлiтки

4 571

1 050,80

4701

1080,69

дорослi

113 396

1 601,16

117042

1652,64

 

10.2. Захворюванiсть населення

 

2015

2016

абс.чис.

на 1000 нас.

абс.чис.

на 1000 нас.

Всього

46 242

542,07

49624

581,72

з них

дiти до 14 р. вкл.

12 054

1 189,34

12839

1266,79

діти-пiдлiтки

2 162

497,01

2171

499,08

дорослi

32 026

452,21

34614

488,75

 

10.3. Перебувало осіб під диспансерним наглядом на кінець року:

 

2015

2016

абс.чис.

на 1000 нас.

абс.чис.

на 1000 нас.

Всього

62 493

732,57

65485

767,65

з них

дiти до 14 р. вкл.

4 439

437,99

4602

454,07

діти-пiдлiтки

2 073

476, 55

2153

494,94

дорослi

55 981

790,46

58730

829,27

 

10.4. Флюорографiчне обстеження

 

абсолютні дані

виконано від

плану (%)

фактично проведено обстежень

план на 2016

Всього

27116

27062

100

в т.ч.

діти-пiдл.

2283

2283

100

дорослих

24883

24779

100

 

 

абсол. дані

% від к-сті флюор.обстежень

Виявлено хворих осiб:  всього

1621

5,98

в т.ч.

tbc

28

0,10

онко

15

0,06

 

неактивний tbc

32

0,12

 

пневмонії

146

0,60

 

плеврити

10

0,04

 

пневмоторакс

3

0,01

 

саркоїдоз

5

0,02

 

гострі  бронхіти

1053

3,88

 

бронхіальна астма

198

0,73

 

перелом ребер

7

0,03

 

інші

124

0,46

 

10.5. Цитологiчне обстеження:  

Охоплено жiнок  –  25630   (абс.число);   100  % від плану; пит. вага серед жiн. насел.(старших 18 років)   100%;   неінформативність мазків  –   1,18  %

Виявлено – 1848 хворих, 7,21% до обстежених, у т.ч. (за нозологіями) рак – 1, підозра на рак – 6, важка дисплазія – 9, дисплазія – 114, тріхомонадні кольпіти – 17, лейкоцитоз – 1701

 

11. ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА

11.1. Малюкова смертність (на 1000 народжених живими):

Показники

Малюкова

смертність

Неонатальна смертність

Постнеонатальна

смертність

% розтинів

2015

2016

0-6 діб

7-27 діб

2015

2016

2015

2016

 

6,69‰

7,03‰

2,34‰

2,34‰

0‰

2,34‰

100

100

                               

11.2. Питома вага померлих поза стаціонаром (%):

Вікова категорія

Померло вдома

Померло в інших місцях

2015

2016

2015

2016

Діти до 1 року

-

-

-

1

Діти 1-2 роки

-

-

-

-

Діти 0-14 років

1

1

-

1

Діти 15-17 років

-

-

1

1

 

11.3. Рівень обстеження новонароджених на ФКУ (% до кількості новонароджених) ___-______

11.4. Рівень обстеження новонароджених на гіпотиреоз (%) _________-_______

11.5. Рівень обстеження новонароджених на муковісцидоз (%) ________-_____

11.6. Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1-го року (%)  -   27,17.

11.7. Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1000 дітей, що підлягали)   -   134,77 .

11.8. Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (%) ___41,1______

11.9. Охоплення 2-разовим УЗ-скринінгом вагітних у терміні до 28 тижнів вагітності 100 (%)

11.10. Частота черепно-мозкових, спінальних травм у новонароджених (на 10 тисяч народжених живими) ____________-_______________

 

12. ДЕННI СТАЦIОНАРИ, СТАЦIОНАРИ ВДОМА

12.1. Деннi стацiонари

 

МЛ

Самост. МП

Інші заклади

к-ть ліжок

пролік хворих

сер. л/д

к-ть ліжок

пролік хворих

сер. л/д

к-ть ліжок

пролік хворих

сер. л/д

Всього

 

 

 

85

3739

7,96

 

 

 

терапевт.

 

 

 

20

531

9,07

 

 

 

педiатр.

 

 

 

29

1874

7,01

 

 

 

невролог.

 

 

 

20

783

8,95

 

 

 

гінекологічні

 

 

 

6

256

8,78

 

 

 

кардіологічні

 

 

 

10

295

8,61

 

 

 

 

12.2. Cтацiонари вдома

 

МЛ

Самост. МП

Інші заклади

пролік хворих

сер. л/д

пролік хворих

сер. л/д

пролік хворих

сер. л/д

Всього

 

 

8900

9,97

 

 

терапевт.

 

 

-

-

 

 

педiатр.

 

 

-

-

 

 

інші (вказати)

сімейного лікаря

 

 

 

8481

 

 9,66

 

 

неврологічні

 

 

187

10,02

 

 

гінекологічні

 

 

101

10,74

 

 

хірургічні

 

 

74

21,51

 

 

урологічні

 

 

16

  9,63

 

 

травматологічні

 

 

41

29,34

 

 

 

13. МЕДИКО-СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА на територiї обслуговування

13.1. Багатодiтнi сiм'ї: 349 абс.ч., у них дітей 1112 абс.ч.;

13.2. Неповні сім’ї:  148   абс.ч., у них дітей  181   абс.ч.;

13.3. Дiти-сироти:   30  абс.ч.; 

13.4. Дiти-iнвалiди:   284    абс. ч.;

13.5. Первинний вихід на інвалідність (дор.нас.): 246  абс.ч. 34,73  (на 10 тис.відп.нас.); у т.ч. у працездатному віці:  184  абс.ч.,   35,37   (на 10 тис.нас.).

13.6. Рівень інвалідності дітей віком до 17 років вкл.:  27  абс.ч., 18,64 (на 10 тис.відп. нас.)

13.7. На лікування дітей-інвалідів виділено коштів –54 028   грн. на 1 дитину-інваліда – 190 грн. 24 коп.

 

14. Основні показники лабораторної служби:

1) Кількість лабораторій  –   1 , у т.ч. радіоізотопної діагностики___-__, клініко-діагностична  –  1, бактеріологічна__-__, серологічна_-__, біохімічна__-_, цитологічна -, імунологічна_-_, генетична_-_.

2) Кількість проведених аналізів:

Кількість проведених аналізів, усього

у тому числі:

загально-клінічних (без гематологічних)

Гемато

логічних

Цитологічних

Біохімічних

Імунологічні

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

1060775

1004020

390744

326943

309220

322132

168131

165603

174169

174181

18511

15161

 

15. Основні показники рентгенологічної служби:

1)Кількість рентгено-діагностичних апаратів та устаткування, усього 9, у т.ч. діючих 7кількість магніторезонансних томографів, усього 0, у тому числі діючих  0.

2) Рентгенодіагностична робота (уключно з профілактичними оглядами):

 

2015

2016

Кількість рентгенологічних досліджень, усього

30520

35426

у тому числі зроблено: просвічувань

162

62

рентгенограм

26330

30692

електрорентгенограм

-

-

діагностичних флюорограм

4026

4672

спеціальних досліджень   (методик) 

              -

-

з них комп’ютерних томографій

-

-

Крім того, магніторезонансних томографій

-

-

 

16. Основні показники ультразвукової діагностики:

1) Кількість апаратів УЗД, усього -  2, у тому числі діючих - 2

2) Ультразвукові дослідження:

 

2015

2016

Кількість ультразвукових досліджень, усього

15159

12014

у тому числі:

   органів черевної порожнини

4347

3241

жіночих статевих органів

697

1021

         з них під час вагітності до 22 тижнів

-

74

         з них виявлено вроджених вад розвитку плода

-

-

щитоподібної залози

2993

2316

дослідження нирок

4656

3429

передміхурової  залози

799

653

сечового  міхура

1647

1244

молочної залози

20

110

 

17. ОНКОЛОГIЧНI ЗАХВОРЮВАННЯ

17.1.

Поширеність – 4400,63;  захворюваність – 529,86 (на 100 тис. нас.) – 2015 р.

Поширеність – 4588,19;  захворюваність – 508,76 (на 100 тис. нас.) – 2016 р.

17.2. Вiкова характеристика поширеності онкологічної патології:

 

Абс.число

%

Всього

3914

100,0

в т.ч

дiти (до 14 рокiв вкл.)

12

0,31

діти-пiдлiтки

5

0,13

дорослi

3897

99,56

працезд.насел.

743

19,06

 

17.3. Вперше виявлено онкологічної патології

 

Абс. число

з них виявлено

при проф-

оглядах

із абс.числа:

ІІІ віз. – IV ст.захвор.

абс.ч.

%

абс.ч.

% занедб.

Всього  (усі локалізації)

396

118

29,79

68

17,17

у т.ч. візуальні форми, всього

159

93

58,49

11

6,92

з них: губа

1

0

0

0

0

язик

0

0

0

0

0

порожнина рота

3

2

66,67

1

33,33

слинні залози

1

0

0

0

0

мигдалики

1

0

0

1

100

ротоглотка

1

0

0

1

100

пряма кишка

0

0

0

0

0

меланома

10

6

60

1

10

шкіра

85

47

55,29

0

0

мол.залоза

44

28

63,64

6

13,64

вульва

0

0

0

0

0

піхва

0

0

0

0

0

шийка матки

6

5

83,33

1

16,67

стат. член

0

0

0

0

0

яєчко

1

0

0

0

0

щитовидна залоза

6

5

83,33

0

0

 

17.4. Смертнiсть    

 

2015

2016

Всього померло осіб, абс.число

178

182

Смертність на 100 тис.нас.

208,66

213,35

Із кількості вперше взятих на облік у попередньому році померло до 1-го року з часу встановлення    діагнозу   (померли    протягом звітного та попереднього року) 90 осіб,  22,11 %

Вiкова характеристика померлих:

Вікова група

Всього

0-14

15-17

18-59 (ч.)

18-54 (ж.)

60 і ст. (ч.)

55 і ст. (ж.)

Померло,

абс. число

182

1

0

21

11

71

78

Пит. вага, %

100,0

0,55

0

11,54

6,04

39,01

42,86

17.5. Спеціальне лiкування з вперше зареєстрованих хворих отримало    270 -  68,18 %  від усіх вперше зареєстрованих.

 

18. ТУБЕРКУЛЬОЗ  

18.1. Активні форми туберкульозу легенів

 

Поширен. (на 100 тис.)

Захворюв. (на 100 тис.)

2015

2016

2015

2016

Всього 

60,95

62,13

43,37

33,99

у т.ч

дiти (до 14 рокiв)

9,87

29,60

9,87

0

пiдлiтки

0

22,99

0

22,99

дорослi

72,01

69,19

50,83

39,54

 

 

Контингент

хворих на кінець звітного періоду,

абс.число

у т.ч. з уперше

встанов-леним

діагнозом

з вперше зареєстрованих хворих виявлено з деструкцією

2015

2016

2015

2016

абс.ч.

абс.ч.

%

%

2015

2016

2015

2016

Всього 

52

53

37

29

13

14

35,13

48,28

у т.ч.

дiти (до 14 рокiв вкл.)

1

3

1

0

0

0

0

0

діти-пiдлiтки

0

1

0

1

0

0

0

0

дорослi

51

49

36

28

13

14

36,11

50

медпрацівники

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

з вперше зареєстрованих хворих виявлено з бактеріовиділенням

абс.ч.

абс.ч.

%

%

2015

2016

2015

2016

Всього 

27

18

72,97

62,07

у т.ч.

дiти (до 14 рокiв)

1

0

100

0

пiдлiтки

0

0

0

0

дорослi

26

18

72,22

64,28

медпрацівники

0

0

0

0

 

18.2. Позалегеневий та міліарний туберкульоз

 

Контингент

хворих на кінець звітного періоду,

абс.число

у т.ч. з уперше

встанов-леним

діагнозом

Поширен.

(на 100 тис.)

Захворюв.

(на 100 тис.)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Всього 

9

4

9

8

10,55

4,69

10,55

9,38

в т.ч.

дiти (до 14 рокiв вкл.)

1

 

0

1

 

1

9,87

 

0

9,87

 

9,87

діти-пiдлiтки

0

0

0

0

0

0

0

0

дорослi

8

4

8

7

11,29

5,65

11,29

9,88

медпрацівники

0

0

0

0

0

0

0

0

 

18.3. Кількість хворих на активні форми туберкульозу в поєднанні зі СНІДом

Найменування нозології

Кількість хворих у поєднанні зі СНІДом

Всього

у тому числі дітей:

0-14 років

15-17 років включно

Активні форми туберкульозу легенів

7

0

0

Позалегеневий туберкульоз

0

0

0

Міліарний туберкульоз

0

0

0

 

18.4. Чи вивчалася епiдемiологiя по територiїТАК/НІ ?

Якщо ТАК - вкажiть наявнi вогнища туберкульозу:  всього -  22 

Перелічити:  5 ВСМ (вул.Виговського, 32) – 15; АСМ № 1 (вул.Виговського, 41) – 1;  АСМ № 2 (смт.Рудно, вул.Грушевського,  48) – 2;  АСМ № 3 (вул.Любінська, 94) – 4.

 

характеристики вогнищ tbc:

Характеристика

Кількість

 

Характеристика

Кількість

Дiти (від 0 до 14 р. включно)

12

 

Ізоляцiя з вогнищ дiтей

10

Проведено БЦЖ

0

 

Хворих туберкульозом

0

 

18.5. Смертнiсть вiд туберкульозу:

 

2015

2016

Померло, всього (абс.ч.)

4

6

у т.ч. дітей до 14 років включно

0

0

Показник смертності (на 100 тис.нас.)

4,69

7,03

Померло: до 1-го року з моменту лікування (абс.ч.)

0

4

від 1 до 5 років з моменту лікування

2

1

після 5 і більше років з моменту лікування

2

1

 

18.6. Самооцiнка протитуберкульозної роботи на територiї:  ЗАДОВІЛЬНА.

 

Заходи:

 • забезпечити виконання  локальних  протоколів  первинної  медичної допомоги «Туберкульоз», «Ко-інфекція (Туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)» та  індикатори  якості медичної допомоги (накази МОЗ України від 04.09.2014  № 620, від  21.12.2012 № 1091,  від 31.12.2014   №1039);
 • забезпечити виконання плану профілактичних флюорографій з акцентом на групи ризику (відповідно  до наказів МОЗ України від 15.05.2014р. №327,  від 04.09.2014р. № 620), туберкулінодіагностики, вакцинації та ревакцинації БЦЖ;
 • посилити санітарно-просвітницьку роботу з батьками, які відмовляються від щеплень своїм дітям шляхом сумісного проведення батьківських зборів у закріплених школах та індивідуальних бесід на прийомі у сімейних лікарів про загрозу інфекційних захворювань щодо доцільності проведення обов’язкової туберкулінодіагностики та ревакцинації БЦЖ;
 • продовжувати  роботу «Школи імунізації»;
 • забезпечувати виконання заходів  інфекційного контролю за туберкульозом відповідно  до  вимог наказу МОЗ України від 18.08.2012 №684;
 • брати участь  у тренінгах, організованих у рамках проекту «Сhallenge ТВ/Виклик туберкульозу»;
 • здійснювати щомісячний моніторинг  роботи кожного лікаря та медсестри щодо плану тубдіагностики та виконання річних планів ревакцинації; дотримання  діагностичного алгоритму обстеження пацієнтів з підозрою на туберкульоз, виконання флюорообстежень;
 • скеровувати  пацієнтів у пункт забору харкотиння дотримуючись диференційованого відбору підлягаючого контингенту; забезпечити двохразове   обстеження харкотиння;
 • своєчасно проводити  розбір  усіх випадків туберкульозу, зокрема деструктивних форм; у разі виявлення недоліків  вживати управлінські рішення;
 • продовжувати роботу щодо своєчасного скерування на консультацію до фтизіатра пацієнтів з підозрою на туберкульоз; забезпечувати наступність з фтизіатричною службою.

 

19. ВІЛ / СНІД

 

2015

2016

19.1. ВІЛ-інфікованих, всього

127

136

з них: дітей до 14 років

5

4

підлітків

0

0

дорослих

122

132

Діагноз СНІДу підтверджено

57

63

 

19.2. % охоплення вагітних жінок на виявлення ВІЛ/СНІД     -  100.

19.3. Кількість протестованого на ВІЛ/СНІД населення (крім вагітних та донорів) абс.ч. - 753, показник  -  8,83    (на 1000 нас.) .

19.4. Проведені заходи щодо профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції : упродовж року виявлено  –  1  ВІЛ-інфіковану  вагітну, яку  скеровано у Центр профілактики та боротьби зі СНІДом для проведення консультування, обстеження та призначення профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

 

20. IНФЕКЦIЙНИЙ ГЕПАТИТ                                     

 

2015

2016

20.1. Кількість випадків інф.геп., всього

8

10

з них: форма А

3

2

форма В

4

7

форма С

1

1

 

 

2015

2016

20.2. Кількість випадків інф.геп. серед медичних працівників, всього

2

1

з них: форма А

1

0

форма В

1

1

форма С

0

0

 

20.3. Зроблено щеплень проти вiрусного гепатиту: всього  484, у т.ч. медичних працiвникiв  - 0 .

 

21. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНУ РОБОТУ

21.1 Перелік 5-ти найважливіших заходів, що відбулися у звітному році у сфері охорони здоровя міста:

1. Організація та забезпечення впровадження нового фінансового механізму   роботи  первинної  та вторинної амбулаторної медичної допомоги  (у центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультативному лікувально-діагностичному центрі  та  центрі стаціонарної допомоги)  на засадах умовного фондотримання.

2. Науково-методичне забезпечення  розвитку сімейної медицини: видання монографії «Клініка інтегративної сімейної медицини»,  методичного  посібника «Формування мережі закладів охорони здоров’я об’єднаної територіальної громади», забезпечення доказовості первинної медичної допомоги  шляхом розробки та упровадження  локальних протоколів медичної допомоги.

3.  Реалізація   проекту   USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» та  «Реформа ВІЛ – послуг у дії» з метою проведення заходів щодо дотримання діагностичного алгоритму при обстеженні пацієнтів з підозрою на туберкульоз і забезпечення профілактичної роботи щодо виявлення ВІЛ- інфекції у хворих на туберкульоз з проведенням  тренінгів  для медичного персоналу та встановлення  нового  флюорографу з цифровою обробкою зображення.

4. 10.10.2016  відкрито міський скринінговий центр у рамках впровадження  спільного  зі  Світовим  банком проекту  МОЗ України  «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»  субпроекту  «Онкопревенція  та впровадження   ефективних  протипухлинних  технологій  у  Львівській області» .

5. 09.11.2016 р.  на базі відділення реабілітації  відкрито кабінет механо - та ерготерапії  з метою забезпечення фізичної терапії хворим ( у т.ч. учасникам АТО) з порушенням діяльності опорно-рухового апарату внаслідок травм чи захворювань.

6. Упроваджено превентивні  технології у роботі закладу шляхом створення системи безперервного професійного розвитку фахівців і  проведення акцій профілактики соціально значимих захворювань (онкопатологія, туберкульоз, серцево-судинні захворювання та ін.).

 

21.2 Підсумки проведення обласних (міських) профілактичних акцій:

Назва акції

Всього оглянуто мешканців

Діагностовано патологій

(абс. число)

Питома вага виявленої патології до обстежених (%)

Взято на облік / проліковано

Дні профілактики та раннього  виявлення глаукоми

902

10

1,11

7/7

Дні профілактики туберкульозу та  хронічних захворювань органів дихання

2796

9 ТБК

37 ХОЗЛ

0,32

1,32

3/3

37/37

Дні профілактики і раннього виявлення артеріальної гіпертензії

7775

1613

з них вперше 15

20,74

 

0,19

15/15

 

 

Дні  профілактики  та  раннього виявлення цукрового діабету

597

3

0,50

3/3

Дні профілактики  патології шийки матки і грудної залози у жінок

1894

486

25,66

202/31

Інфораційно - просвітницька кампанія  щодо  активного виявлення  хворих  на ВІЛ- інфекцію /СНІД

318

0

0

0

Акція «Здорове місто»

2688

402

14,9

26/16

Місячник «Дні здоров’я» обстеження учасників АТО

24

11

45,8

11/11

Акція з   профілактики та  раннього виявлення вірусних гепатитів В і С (профілактична)

Проведено  навчань

4

 Прочитано

лекцій

2

Проведено

семінари

3

Медрада

1

 

21.3 Інформація про територіальні (міські) програми у сфері охорони здоров’я:

Назва програми

Основні заходи

Обсяг фінансування

 

-

-

-

Програм, затверджених сесією міської ради у 2016 р. не було

 

21.4 Інформація про висвітлення діяльності закладу охорони здоров’я у ЗМІ

  №

Назва ЗМІ

Назва інформації

Орієнтовна дата

1

Газета «Львівська Пошта»

Львівщина – «колиска» сімейної медицини  Б. Лемішко.

05.03.2016

2

Монографія

«Клініка інтегративної сімейної медицини» Б.Лемішко, Є.Заремба, А.Базилевич.

Червень 2016

 

3

Методичний

посібник

«Формування мережі закладів охорони здоров’я об’єднаної територіальної громади» Б.Чечотка,  Ю.Білий, Б.Лемішко.

 Вересень 2016

4

Канал НТА

Про  вплив метеофакторів (потепління)  на організм людини  І.Мартинюк, Т.Сопова.

01.02.2016

5

Канал ТРК

 Про проведення акції «Профілактика туберкульозу та хронічних захворювань органів  дихання». С.Коваль, Г.Великанович.

23.03.2016

6

24 канал

«Профілактика ожиріння і діабету у дітей» О. Барабах.

06.04.2016

7

Радіолюкс

«Профілактика ожиріння і діабету у дітей» О. Барабах.

07.04.2016

8

ЛТБ

Про проведення акції «Здорове місто», на території 5 МКП і 16.09.2016 АСМ №2 смт Рудно  Б.Лемішко, Ю.Мокрик.

      13.09.2016   та 16.09.2016

9

Радіо Львів

програма «Здоров’я»

 «Режим роботи  медичних закладів в період підвищенності захворюваності ГРЗ», «Проведення заходів профілактики ГРЗ», «Стан захворюваності  ГРЗ серед дітей» Н.Снігур, І.Мелешко.

27.09.2016

 

21.5 Інформація про висвітлення діяльності в Інтернет-мережі:

Наявність на сайті К 5-тої МКП

так/ні

– актуальних реквізитів поліклініки на сайті установи

Так

(п. Контакти)

– інформації про адміністрацію поліклініки на сайті установи

Так

(п. Адміністрація)

– інформації про структурні підрозділи на сайті установи

Так

(п. Графік прийому: години прийому громадян адміністрацією, графік роботи відділень на осінньо-зимовий період, структурні підрозділи із графіком роботи лікарів)

– інформації про основні показники роботи за останні 3 роки

Так

(п. Звіти установи: 2013, 2014, 2015)

– інформації про події і досягнення

Так

(п. Новини, Досягнення (публікації))

– власного працюючого Інтернет-порталу

Ні

 

21.6 Робота зі зверненнями громадян:

Робота зі зверненнями громадян визначено, як пріоритетний напрям діяльності К 5-тої  МКП. У 2016р.  у  поліклініці видані накази від 25.02.2016 № 54 «Про заходи щодо запобігання скарг громадян», від 17.03.2016 №67 «Про роботу зі зверненнями громадян». Питання про роботу із зверненнями громадян проаналізовано на 5 медичних радах поліклініки, заслухано  на 10 оперативних нарадах  із  завідувачами  відділень  та на нарадах у відділеннях. Упродовж 2016р. у поліклініку поступило 129 звернень (72 звернення  –  за 2015р.). При аналізі характеру звернень встановлено:                                          

 • 4 (3,1%) – на незадовільне медичне обслуговування, а саме:  звернення   від гр. Мірун Т.Т. ( у процесі розгляду  цього звернення   за участю заявниці, пацієнтка зняла  усі свої суб’єктивні зауваження до роботи  медпрацівників, тому дане звернення визнано як необґрунтоване), скарга від гр. Муравської М.А. (до сімейного лікаря вжито заходи дисциплінарного впливу, наказ по 5 МКП  від 28.04.2016 № 21-к/тм), скарга від гр. Бикової М.І. (під час розгляду цієї скарги з’ясовано, що виклик у день звернення не було обслужено, оскільки лікар не могла потрапити у квартиру, не працював домофон; на наступний день сімейний лікар  забезпечила надання медичної допомоги хворій дитині  і питання викладені у зверненні вирішені), скарга від  гр. Зарічанського М.М. (сімейній медсестрі  вказано на відсутність наступності у роботі з сімейним лікарем, що зазначено у наказі по 5 МКП  від 23.12.2016  № 244);
 • 1 (0,8%) –  питання щодо санаторно-курортного лікування; 
 • 3 (2,3%) – щодо питань  направлення на ЛКК,  МСЕК;
 • 18 (13,9%) – забезпечення ліками та виробами медичного призначення;
 • 41 (31,8%) –  подяки; 
 • 62 (48,1%) – звернень різного характеру,   з них   3 – анонімні.

Усі звернення зареєстровані у день їх надходжень згідно форм, вказаних у інструкції з діловодства, розглянуті, проаналізовані, проведено зустрічі з заявниками.

Стан розгляду звернень: 75 (58,1%) – вирішено позитивно, 51 (39,5%) – дано роз’яснення, 3 (2,3%) – відмовлено (три  звернення  анонімні  – не підтверджені).

Окрім цього, у  поліклініці здійснюється реєстрація звернень від незареєстрованих громадян з проханням на медичне обслуговування; за звітний період надійшло  2721 заяв  (2448 заяв  за  2015р.).                                                    

21.7 Інформація про залучення інвестицій, участь у міжнародних проектах і програмах:

Назва проекту/програми

Партнер

Основні заходи

Залучено коштів

1

 Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей  субпроекту  «Онкопревенція  та впровадження   ефективних  протипухлинних  технологій  у  Львівській області»

Угода   про позику між Україною  та Міжнародним банком  реконструкції  та розвитку № 8475-UA від 19.03.2015,  субсидіарна угода між  Міністерством  охорони здоров’я України  та Львівською обласною  державною  адміністрацією

(наказ ДОЗ ЛОДА  від 27.09.2016 № 728 «Про функціонування Міжнародних  скринінгових  центрів  у рамках  впровадження спільного зі Світовим  банком проекту МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я  на службі людей» субпроекту  «Онкопровенція  та впровадження ефективних  протипухлинних  технологій  у Львівській області»)

Відкриття міського  скринінгового Центру в Комунальній 5  міській клінічній поліклініці м. Львова; проведення аналізу профілактичної роботи  з виявлення онкозахворювань (молочної залози, шийки матки) серед жінок                                          м. Львова

480,0

тис.грн.

(3 мікроскопи цифрові бінокулярні)

2

Реформа ВІЛ – послуг у дії

USAID

Проведення профілактичної роботи   щодо виявлення ВІЛ- інфекції у населення в 2016

 

3

Посилення контролю за туберкульозом  в Україні

USAID

Проведення заходів щодо дотримання діагностичного алгоритму при обстеженні пацієнтів з підозрою на туберкульоз, проведення  тренінгів  для медичного персоналу та встановлення  нового  флюорографу

 

 

21.8   П’ять основних організаційних заходів (проектів), запланованих на наступний рік:

1.  Створення реєстру пацієнтів з метою визначення осіб, які планують укласти з поліклінікою договір  про надання медичних послуг у закладі. Доведення до відома мешканців, які проживають у районі діяльності поліклініки про концепцію реформи  фінансування системи охорони здоров’я (у межах компетенції).

2. Формування громадського здоров’я територіальної громади шляхом реалізації валеологічних  і профілактичних заходів (імунізація, попередження неінфекційних захворювань, раннє виявлення інфекційних хвороб) через первинну медичну допомогу.

3. Продовження  роботи з впровадження протоколів надання медичної допомоги, затверджених наказами  МОЗ України,  на їх виконання розробка і  затвердження локальних протоколів  медичної допомоги (ЛПМД) за профілями діяльності поліклініки та забезпечення їх виконання.

4.   Участь у проектах:  

- у  рамках впровадження  спільного  зі  Світовим  банком проекту  МОЗ України  «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»  субпроекту  «Онкопревенція  та впровадження   ефективних  протипухлинних  технологій  у  Львівській області» забезпечення  роботи   міського  скринінгового  центру,  відкритого у 5 МКП   з метою скринінгу  жіночого населення з раку шийки матки та грудної залози на території м. Львова;

-  участь  у тренінгах, організованих у рамках проекту «Сhallenge ТВ/Виклик туберкульозу» з метою  удосконалення  роботи  лікарів центру ПМД   щодо раннього  виявлення та діагностики  хворих з підозрою на туберкульоз.

Упровадження  мультидисциплінарного підходу  у  проведенні  фізичної  терапії хворим з  порушенням діяльності  опорно-рухового апарату  внаслідок травм  чи захворювань  сучасними методами  механо-та ерготерапії з використанням новітніх технологій.

        5. Упровадження  платних  послуг   у медичну практику поліклініки  з моменту визначення механізму їх надання.

 

22. Виконані заходи щодо усунення зауважень та недоліків по роботі ЗОЗ міста, виявлених під час захисту звітів за попередній звітний рік

У   2016 р.  всього зареєстровано  396  випадків  вперше  виявлених  злоякісних новоутворень ( у  2015р. – 407 ), в т.ч. 159 випадків  -  вперше встановлено  діагноз онкозахворювання  візуальних локалізацій ( у 2015 р. – 142 випадки).  Відсоток занедбаності ( ІІІ ст. віз. + ІVст.) зменшився  з 20,39%  у 2015 р. (83 випадки)  до 17,17%  у 2016 р.  ( 68 випадків). 

Відмічається зменшення  кількості  випадків   занедбаних  форм  злоякісних новоутворень  візуальних локалізацій  з 15 у 2015 р.  до 11  у 2016 р., відтак    відсоток  занедбаності   візуальних форм  зменшився і  становить 6,92 %  у 2016 р. проти 10,56%  у 2015 р.,  зокрема  зменшився  відсоток  занедбаних форм раку молочної залози з 18,92% у 2015 р.  до 13,64%  у 2016 р. Незважаючи на те, що показник  смертності  на 100 тис. населення  збільшився  з 208,66 у 2015 р.  до 213,35 у 2016 р.,   кількість померлих  працездатного віку  зменшилася  з 51  особи  у 2015 р. до 32 осіб у 2016 р.

 

23. ОЦIНКА РОБОТИ  ЗАКЛАДУ  ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ МІСТА:  ЗАДОВ. / НЕЗАДОВ.

       ЗАДОВІЛЬНА

23.1. Основні недоліки, проблеми у роботі поліклініки  у 2016 році

1. Залишається на контролі стан імунопрофілактики дитячого населення:

-  показник  своєчасності проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року  складає  27,17% у 2016 р.  проти  41,6%  у  2015 р.;

- показник охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1000 дітей, що підлягало) у 2016 р. – 134,76  проти   280,50 у 2015 р.;

Основною  причиною  низьких показників охоплення щепленням дітей є недостатнє забезпечення вакциною  «Пентаксим» – 29,25%, вакциною «Інфанрікс» - 26,39%. Забезпеченість туберкуліном, який  закуплено за кошти поліклініки у 2016 р.  складав 36,4%  який використовувався  для проведення туберкулінодіагностики  перед вакцинацією БЦЖ  дітям до 1 року.

У зв’язку з недостатнім забезпеченням вакцини  сімейними лікарями  надавалися рекомендації   щодо придбання  вакцин  за власний кошт.  Упродовж року було проведено 22 щеплення дітям за кошти батьків.

Упродовж року  проводилась просвітницька робота з батьками, які відмовляються від профілактичних щеплень своїм дітям шляхом  сумісного проведення  батьківських зборів у школах та  індивідуальних бесід на прийомі у сімейних лікарів щодо загрози інфекційних захворювань (у 2016р.  - 254 відмови,  у 2015 р. – 257 відмов). На базі поліклініки продовжує роботу «Школа імунізації». З медичними працівниками  проведено 77 семінарських занять з питань імунізації (присутніх 1141 особа),  для батьків прочитано 102 лекції ( присутніх 954 особи). В організованих колективах за 2016 р. прочитано 21 лекцію, проведено 44 бесіди з питань імунопрофілактики.

2. Під час аналізу випадків активних форм туберкульозу  легень  відмічається зниження показника захворюваності з 43,37  у 2015 р.  до 33,99 у 2016 р.  на 100 тис. населення, проте  кількість вперше зареєстрованих хворих з деструкцією  збільшилась і становить 48,28%  (14 випадків) проти  35,13% (13 випадків).

Під час  розбору  14 випадків  деструкції встановлено:   4 (28,57%)  випадки    -  прихований перебіг захворювання  та складна супутня патологія;    5 (35,71%)  випадків -  пацієнти   зверталися у інші  ЗОЗ і самостійно звернулися  в ЛРФПЦ; 4 (28,57%)  випадки -

пацієнти не проживали і не зареєстровані в районі діяльності 5 МКП; 1 (7,1%)  випадок - пацієнт зареєстрований  в районі діяльності поліклініки, проте проживав у м. Києві.

Показник  смертності від  туберкульозу збільшився з 4,69 (4 випадки ) у 2015 р. до 7,03 (6 випадків) у 2016 р. Із 6 померлих: 1 пенсійного віку, 5 працездатного віку. До 1 року з моменту лікування померло 4 особи (1- тривало не проживав за місцем реєстрації; 1- прихований перебіг туб. захворювання, помер у псих. лікарні; 1 -  розширена резистентність; 1 - без постійного місця проживання ,  госпіталізований  з території обслуговування 5 МКП); від 1 до 5 років і після 5 років з моменту лікування  померло  2  (рецидиви захворювання)

 

23.2. Заходи щодо покращання стану роботи поліклініки  у 2017 році

1. З метою   покращення роботи  щодо   вакцинації:

 • продовжувати роботу «Школи імунізації»  з метою покращення охоплення вакцинацією дитячого населення, підвищення відповідальності та обізнаності батьків щодо питань щеплення дітей; провести 26 семінарських занять для медичних працівників, 51 лекцію  для батьків;
 • активізувати  просвітницьку  роботу  з батьками , які відмовляються від щеплень своїм дітям шляхом сумісного проведення батьківських зборів у закріплених школах та індивідуальних бесід на прийомі у сімейних лікарів про загрозу інфекційних захворювань щодо доцільності проведення обов’язкової  вакцинації   та туберкулінодіагностики;
 • продовжувати проведення  щомісячного  моніторингу  виконання плану профілактичних щеплень в розрізі дільниць відповідно до оновленої зміненої програми “УкрВак”; аналіз показників імунізації заслуховувати на адміннарадах, планових нарадах у відділеннях і на медичних радах; забезпечити 100% використання,  отриманих вакцин.

2. З метою  раннього виявлення  туберкульозу,  зменшення  деструктивних форм:

 • забезпечити виконання  чинних нормативних документів щодо раннього виявлення туберкульозу, дотримання   заходів  інфекційного контролю за туберкульозом,  локальних  протоколів  первинної  медичної допомоги «Туберкульоз», «Ко-інфекція (Туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)» та індикаторів якості медичної допомоги (накази МОЗ України від 04.09.2014  № 620, від 21.12.2012 № 1091,  від 31.12.2014   №1039);
 • продовжувати  роботу «Школи імунізації» та активізувати санітарно-просвітницьку роботу  щодо профілактики туберкульозу;
 • постійно  здійснювати аналіз дотримання  діагностичного алгоритму обстеження пацієнтів з підозрою на туберкульоз, зокрема групи ризику відповідно до наказів МОЗ України від 15.05.2014р. №327, від 04.09.2014р. №620  та  забезпечити виконання  плану флюорообстежень, здійснювати щомісячний моніторинг  роботи кожного лікаря та медсестри;
 • брати участь  у тренінгах, організованих у рамках проекту «Сhallenge ТВ/Виклик туберкульозу»;
 • своєчасно проводити розбір усіх випадків туберкульозу, зокрема деструктивних форм; у разі виявлення недоліків вживати управлінські рішення.

 

 

Головний лікар комунальної 5-тої міської

клінічної поліклініки м.Львова                                                      Б. Лемішко

 

"   13   "     січня     2017р.